Föda utan rädsla

Förlossningsförberedande kurser i Skellefteå

nytt kurstillfälle

Målet med kursen är att upplevelsen av att föda blir så positiv och stärkande som möjligt.