Om föda utan rädsla

Om metoden

Föda utan rädsla har som utgångspunkt att vi är ämnade att föda i trygghet. Kurserna ger den födande och dennes partner/stödperson verktyg för att stärka tilliten till kroppens förmåga att föda. Stork fokus läggs på den unika praktiska träningen där stödpersonen/partnern får möjligheten att träna på att ge stöd under förlossningen.